Pomoc psychologiczna dla dzieci

fot. www.torun.pl / Adam Zakrzewski
Przedłużająca się obecnie izolacja oraz nauka zdalna mogą stać się przyczyną problemów natury psychologicznej i psychicznej u dzieci. Wsparcie dla nich, a także ich opiekunów oraz nauczycieli, oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu.
REKLAMA

Poradnia jest placówką oświatową wspomagającą działania rodziców i opiekunów oraz przedszkoli i szkół w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Pracuje ona na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych w Toruniu oraz dzieci młodszych zamieszkujących w tym obszarze.

Aktualnie w placówce zatrudnionych jest: 14 pedagogów, 20 psychologów oraz 1 logopeda. Od marca do grudnia 2020 r. do poradni zgłoszono 1696 dzieci - na badania lub terapię psychologiczną przyjęto 1613 osób. W tym okresie nieprzerwanie funkcjonował także Zespół Orzekający, który wydał 548 orzeczeń oraz 120 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie ze wsparcia psychologicznego w formie psychoterapii korzysta 123 podopiecznych.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników poradnia nie prowadzi grupowych form pomocy bezpośredniej - zamiast nich proponuje zajęcia online. Aktualną ofertę online znaleźć można na stronie internetowej poradni – kliknij tutaj, aby przejść do strony. 

Pod numerem 509 919 079 placówka prowadzi także telefoniczne porady psychologiczno-pedagogiczne dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Linia obsługiwana jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00-18:00.


Aktualna oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

 1. Badania psychologiczno-pedagogiczne w indywidualnym, bezpośrednim kontakcie z zachowaniem reżimu sanitarnego (diagnozowania potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dziecka).
 2. Wydawanie opinii i orzeczeń po przeprowadzonych badaniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Terapia i diagnoza psychologiczna w zakresie problemów wychowawczych i trudności emocjonalnych.
 4. Porady i konsultacje dla rodziców.
 5. Dyżury konsultacyjne telefoniczne dla rodziców (wtorek i czwartek w godz. 16:00-18:00, tel: 509 919 079).
 6. Interwencja kryzysowa – tygodniowe dyżury terapeutów w przypadkach nagłych, kryzysowych  sytuacji.
 7. Badania  i poradnictwo  związane z kierunkiem kształcenia, wyborem zawodu.
 8. Badania i konsultacje logopedyczne.
 9. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dot. pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
 10. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek m.in. w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (aktualnie konsultacje telefoniczne, online lub indywidualne spotkania w poradni).
 11. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dot. zaburzeń integracji sensorycznej
 12. Terapia usprawniania widzenia dla małych dzieci słabowidzących (zajęcia indywidualne w ciemni).
 13. Formy pomocy online: prelekcje, warsztaty - kliknij tutaj, aby przejść do strony z ofertą

Fot. Adam Zakrzewski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-10-06 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-07 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-16 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-17 16:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany