Bezpieczna droga do szkoły

fot. www.torun.pl / Lech Kamiński
O stanie przygotowania dróg, by uczniowie docierali bezpiecznie do szkoły, oraz o remontach i inwestycjach prowadzonych w przedszkolach i szkołach rozmawiano podczas konferencji prasowej w dniu 30 sierpnia 2019 r.
REKLAMA

Konferencja odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II przy ulicy Żwirki i Wigury. Udział w niej wzięli: prezydent Michał Zaleski, Anna Łukaszewska – dyrektor Wydziału Edukacji, Rafał Wiewiórski – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Marcin Kowallek – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Mirosław Bartulewicz - komendant Straży Miejskiej i Krzysztof Lewandowski – zastępca komendanta policji.

- 2 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, do którego przygotowania były wielorakie. Wakacje to był czas prowadzenia prac mających na celu podniesienie jakości obiektów szkolnych. Każdy obiekt użytkowany wymaga co jakiś czas prac modernizacyjnych i remontowych i tak się dzieje w toruńskich szkołach i przedszkolach – powiedział prezydent Michał Zaleski.

W budżecie Gminy Miasta Toruń w 2019 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 600 000 zł, przeznaczone na realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych. W ramach tej kwoty blisko 3,5 mln zł trafiły na realizację zadań przez dyrektorów placówek oświatowych, a 2,1 mln zł (w tym 200 tys. rezerwy) na zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów UMT.

Środki na remonty bieżące zostały podzielone między 66 obiektów oświatowych. Największą kwotę, bo nieco ponad 2 mln zł przeznaczono na modernizacje i adaptacje kuchni. Dalej, roboty remontowe budowlane (tj. malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, poprawa wymagań sanitarnych i pożarowych wynikające z nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, straży pożarnej oraz Sanepidu) pochłonęły 1, 35 mln zł, remont węzłów sanitarnych – 652 000 zł; remont instalacji elektrycznych  – 513 500 zł; remonty pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi – 352 500 zł; roboty zewnętrzne utwardzeń– 308 900 zł; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej – 168 100 zł.

Należy podkreślić, że miasto prowadzi różnorakie inwestycje w placówkach oświatowych. Wśród największych należy wymienić budowę basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata, remont SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary, remont sali gimnastycznej przy SP nr 28 czy termomodernizację w SP nr 34.

Z myślą o zapewnieniu dzieciom i młodzieży bezpiecznej drogi do szkoły, przeprowadzanych jest wiele działań na różnych płaszczyznach, zarówno w zakresie remontu dróg, wprowadzania właściwych oznaczeń, jak i zajęć edukacyjnych.

- Zagadnienie bezpiecznej drogi do szkoły co roku szczególnie uważnie monitorowane przez służby miejskie. W połowie sierpnia trwały kontrole mające ustalić, co można zmienić, poprawić, ulepszyć, żeby ta droga do szkoły była bardziej bezpieczna. Zarówno w zakresie, jakim dotyczy to przestrzeni miejskiej, jak i samego obszaru obszaru na terenie szkoły i przedszkola – powiedział prezydent Michał Zaleski. We wskazanym czasie Straż Miejska, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Edukacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia dokonały przeglądu oznakowania, porządku i bezpieczeństwa w rejonie szkół i placówek oświatowych.

Skontrolowanych zostało 69 lokalizacji, w pobliżu szkół i przedszkoli, w wyniku czego w 13 punktach dokonano odnowienia oznakowania poziomego (Szkoła Podstawowa nr 7, SP nr 9, SP nr 11, Przedszkole Miejskie nr 15, SP nr 2, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19, SP nr 32, PM nr 12, PM nr 4, SP nr 14, SP nr 15). Dodatkowo w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 zalecono przycinkę drzew, które zasłaniają znaki pionowe, informujące o przejściu dla pieszych. Przy SP nr 4, nr i nr 6  ustawiono tabliczki informujące o przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Z kolei strażnicy dzielnicowi skontrolowali czystość i porządek na terenach placówek oświatowych oraz w ich otoczeniu, a także czytelność lub brak tabliczek numerów porządkowych posesji.

- W ramach realizowanego od 2017 roku programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w rejonie szkół montowaliśmy aktywne znaki D6, malowaliśmy przejścia na czerwono, w niektórych lokalizacjach budowaliśmy sygnalizację świetlną, a także bariery ochronne, aktywne „kocie oczka” oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Program ten jest cały czas realizowany, w tym roku będą wynoszone kolejne przejścia dla pieszych np. przy ul. Dekertazapewnił Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Jak poinformowała Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektorzy szkół i przedszkoli sporządzili protokoły dotyczące przeglądu obiektu i otoczenia, z których wynika, że toruńskie placówki są właściwie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Szczególny nacisk położony jest na sprawdzenie placów zabaw i ich otoczenia.

Do straży miejskiej i policji należy zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się dzieci do szkół, między innymi poprzez zwiększenie częstotliwości kontroli w zakresie egzekwowania od kierowców przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy toruńskich placówkach oświatowych, eliminowanie zjawisk o charakterze patologicznym, tj. osób zakłócających ład i porządek publiczny, spożywających alkohol, dopuszczających się rozbojów, wymuszeń, sprzedających narkotyki, a także nawiązanie kontaktów z dyrekcjami szkół. Dodatkowo zarówno straż miejska, jak i policja prowadzą zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w toruńskich szkołach i przedszkolach, m.in. wśród najmłodszych, dotyczące bezpiecznego poruszania się po mieście.
 

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 17:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany