Rusza program EKOpiec

2018-03-12
fot. www.torun.pl
Osoby, które są zainteresowane wymianą pieców, od poniedziałku 12 marca 2018 roku mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na ten cel.
REKLAMA
 
W dniu 12 marca 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Toruń, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

 

Poniżej zamieszczamy warunki otrzymania dotacji, jak i wzór wniosku. Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wnioskodawca musi być osobą fizyczną - właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na WŁASNE potrzeby mieszkaniowe, lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć PRZED rozpoczęciem inwestycji. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia dokonają kontroli w zakresie posiadania źródła ogrzewania na paliwo stałe, przewidzianego do likwidacji; również po realizacji modernizacji nastąpi kontrola celem stwierdzenia realizacji zadania.

Kryterium włączania wniosków do programu EKOpiec2018 będzie spełnienie warunków regulaminu (znajdującego się we wniosku o udział w programie EKOpiec2018) oraz kolejność wpływu.
Gdzie złożyć wniosek?
Formularz wniosku o udział w programie EKOpiec2018 dostępny jest:
- w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
- oraz w wersji elektronicznej poniżej:

Wniosek

Pełnomocnictwo

Zgoda współwłaściciela

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 12), który udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.

Czy złożenie wniosku jest gwarancją otrzymania dofinansowania?
Złożenie wniosku o udział w programie EKOpiec jest deklaracją chęci udziału w programie. Nie jest to równoznaczne z gwarancją przyznania dofinansowania. Decyzję o przyznaniu środków z programu EKOpiec 2018 podejmuje WFOŚiGW. Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Miasta Toruń.
W jakim okresie należy przeprowadzić wymianę ogrzewania?
Zadanie nie może zostać zakończone przed 15 marca 2018 roku. Ostateczny termin zakończenia zadania oraz dostarczenia do Wydziału Środowiska i Zieleni UMT kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji to 15 października 2018 roku.

Koszty kwalifikowane liczone są od 1 stycznia 2018 roku. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła (dla dotacji z WFOŚiGW).
Co podlega dofinansowaniu?
1.    Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
a)    Kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,
b)    Kotły gazowe, o których mowa w pkt. 4,
c)    Kotły olejowe, o których mowa w pkt.4,
d)    Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
e)    Podłączenie do sieci ciepłowniczej

2.    Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3.    Kotły na paliwa stałe musza spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a)    Klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania i oznakowanie” lub
b)    Klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c)    Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.poz.1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

4.    Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5.    Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a)    Certyfikatu zgodności lub
b)    Świadectwa/zaświadczenia badań lub
c)    Etykiety efektywności energetycznej lub
d)    Wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e)    Deklaracji zgodności
Jaka jest wysokość dofinansowania?
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW): 2000 zł do wymiany źródła/źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym,
oraz
- ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń, zgodnie z uchwałą nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. obowiązującą do 2 maja 2018 roku oraz uchwałą nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 roku, obowiązującą od 2 maja 2018 roku.
UWAGA!
Do udziału w programie EKOpiec 2018  będą mogły zostać zakwalifikowane tylko takie zadania, dla których na mocy uchwały nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. obowiązującej do 2 maja 2018 roku oraz uchwały nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 roku, obowiązującej od 2 maja 2018 roku, dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń wyniesie minimum 2000 zł.

Uchwała 814_18

Załącznik do uchwały
Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w programie EKOpiec, w jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?
W przypadku podpisania umowy o udzielenie dofinansowania, podstawą do rozliczenia i jego wypłacenia będą faktury VAT/rachunki,  protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia – podpisany przez wykonawcę i właściciela budynku jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego oraz certyfikaty/świadectwa/zaświadczenia/etykiety efektywności energetycznej/lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność zakupionego urządzenia grzewczego z wymogami regulaminu programu EKOpiec2018.
Ważne informacje:
1.    Wszystkie niskosprawne źródła ciepła opalane paliwem stałym  w  budynku jednorodzinnym/lokalu mieszkalnym muszą zostać zlikwidowane aby dofinansowanie mogło zostać udzielone.
2.    Wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
3.    Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/ lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu EKOpiec2018.
4.    Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych
5.    Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
6.    Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła

Źródło: www.torun.pl


Wasze Opinie i Komentarze
artykuł nie został jeszcze skomentowany, bądź pierwszy...
Twoje-Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez internautów. Regulamin Forum
opis:
podpis:
kobieta mężczyzna
Powietrze w mieście
bardzo dobre
PM10: 38%
15µg/m3
AVG[godz. 22:00]: airp. Toruń Toruń-Kaszownik Toruń-Policja
REKLAMA
kiedy 2018-12-15 18:00

kiedy 2018-12-28 19:00

Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

email:
hasło:
 
bezpieczne logowanie SSL
zapomniałem hasła | zarejestruj się