Rusza program EKOpiec

2018-03-12
fot. www.torun.pl
Osoby, które są zainteresowane wymianą pieców, od poniedziałku 12 marca 2018 roku mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na ten cel.
REKLAMA
 
W dniu 12 marca 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Toruń, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

 

Poniżej zamieszczamy warunki otrzymania dotacji, jak i wzór wniosku. Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wnioskodawca musi być osobą fizyczną - właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na WŁASNE potrzeby mieszkaniowe, lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć PRZED rozpoczęciem inwestycji. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia dokonają kontroli w zakresie posiadania źródła ogrzewania na paliwo stałe, przewidzianego do likwidacji; również po realizacji modernizacji nastąpi kontrola celem stwierdzenia realizacji zadania.

Kryterium włączania wniosków do programu EKOpiec2018 będzie spełnienie warunków regulaminu (znajdującego się we wniosku o udział w programie EKOpiec2018) oraz kolejność wpływu.
Gdzie złożyć wniosek?
Formularz wniosku o udział w programie EKOpiec2018 dostępny jest:
- w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
- oraz w wersji elektronicznej poniżej:

Wniosek

Pełnomocnictwo

Zgoda współwłaściciela

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 12), który udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.

Czy złożenie wniosku jest gwarancją otrzymania dofinansowania?
Złożenie wniosku o udział w programie EKOpiec jest deklaracją chęci udziału w programie. Nie jest to równoznaczne z gwarancją przyznania dofinansowania. Decyzję o przyznaniu środków z programu EKOpiec 2018 podejmuje WFOŚiGW. Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Miasta Toruń.
W jakim okresie należy przeprowadzić wymianę ogrzewania?
Zadanie nie może zostać zakończone przed 15 marca 2018 roku. Ostateczny termin zakończenia zadania oraz dostarczenia do Wydziału Środowiska i Zieleni UMT kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji to 15 października 2018 roku.

Koszty kwalifikowane liczone są od 1 stycznia 2018 roku. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła (dla dotacji z WFOŚiGW).
Co podlega dofinansowaniu?
1.    Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
a)    Kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,
b)    Kotły gazowe, o których mowa w pkt. 4,
c)    Kotły olejowe, o których mowa w pkt.4,
d)    Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
e)    Podłączenie do sieci ciepłowniczej

2.    Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3.    Kotły na paliwa stałe musza spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a)    Klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania i oznakowanie” lub
b)    Klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c)    Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.poz.1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

4.    Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5.    Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a)    Certyfikatu zgodności lub
b)    Świadectwa/zaświadczenia badań lub
c)    Etykiety efektywności energetycznej lub
d)    Wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e)    Deklaracji zgodności
Jaka jest wysokość dofinansowania?
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW): 2000 zł do wymiany źródła/źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym,
oraz
- ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń, zgodnie z uchwałą nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. obowiązującą do 2 maja 2018 roku oraz uchwałą nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 roku, obowiązującą od 2 maja 2018 roku.
UWAGA!
Do udziału w programie EKOpiec 2018  będą mogły zostać zakwalifikowane tylko takie zadania, dla których na mocy uchwały nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. obowiązującej do 2 maja 2018 roku oraz uchwały nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 roku, obowiązującej od 2 maja 2018 roku, dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń wyniesie minimum 2000 zł.

Uchwała 814_18

Załącznik do uchwały
Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w programie EKOpiec, w jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?
W przypadku podpisania umowy o udzielenie dofinansowania, podstawą do rozliczenia i jego wypłacenia będą faktury VAT/rachunki,  protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia – podpisany przez wykonawcę i właściciela budynku jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego oraz certyfikaty/świadectwa/zaświadczenia/etykiety efektywności energetycznej/lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność zakupionego urządzenia grzewczego z wymogami regulaminu programu EKOpiec2018.
Ważne informacje:
1.    Wszystkie niskosprawne źródła ciepła opalane paliwem stałym  w  budynku jednorodzinnym/lokalu mieszkalnym muszą zostać zlikwidowane aby dofinansowanie mogło zostać udzielone.
2.    Wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
3.    Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/ lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu EKOpiec2018.
4.    Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych
5.    Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
6.    Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła

Źródło: www.torun.pl


Wasze Opinie i Komentarze
artykuł nie został jeszcze skomentowany, bądź pierwszy...
Twoje-Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez internautów. Regulamin Forum
opis:
podpis:
kobieta mężczyzna
Powietrze w mieście
bardzo dobre
PM10: 33%
13µg/m3
AVG[godz. 14:00]: airp. Toruń Toruń-Kaszownik Toruń-Policja
REKLAMA
kiedy 2018-03-19 19:00

kiedy 2018-03-22 20:00

kiedy 2018-03-24 16:30

kiedy 2018-04-07 18:00

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
email:
hasło:
 
bezpieczne logowanie SSL
zapomniałem hasła | zarejestruj się